Produkcja wodoru

Wodór, ale skąd?

W poniższym artykule poświęconym zastosowaniu wodoru w ciepłownictwie opublikowanym na portalu GlobEnergia autor rozprawia się z tematem sposobów produkcji wodoru, wraz z opisaniem jego szczegółowych właściwości fizykochemicznych.

Czytaj więcej