Wodór zielony

Czym jest wodór zielony?

Ponieważ wodór w czystej postaci nie występuje naturalnie na Ziemi, trzeba pozyskiwać go z innych związków chemicznych. W tym momencie zdecydowaną większość wodoru pozyskuje się w procesach przemysłowych, głównie z gazu ziemnego przy użyciu technologii reformingu parowego metanu (SMR). Ten proces jest wysokoemisyjny, a wodór tak wyprodukowany nazywa się wodorem szarym. Wodór niebieski to trochę lepsza wersja szarego – przy jego produkcji wykorzystuje się technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Wodór może jednak być również produkowany w procesie elektrolizy wody – przy użyciu prądu elektrycznego cząsteczki wody są rozbijane na pierwiastki składowe: wodór i tlen (więcej o tych procesach przeczytasz

Czytaj więcej